fbpx

Näitus „Ebamugavad küsimused. Kaasaegne kunst Venemaalt“ annab rohkelt mõtlemisainet demokraatia, väljendus- ja isikuvabaduste teemal, millest lähtuvalt loome näitusesaalis väitluskeskkonna, kus rühmadele jagatakse välja erinevad rollid ühes kindlas situatsioonis käitumise kohta. Rühmad peavad argumenteerima oma rolli kaitseks ja ümber lükkama teiste rollide argumente.

TUNNI PIKKUS
90 minutit

SIHTRÜHM
Gümnaasium

EESMÄRK
Tutvuda vene kaasaegse kunstiga muuseumis. Praktiseerida argumenteerimis- ja esinemisoskusi.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab märgata kunsti ja selle rolli ühiskonna reflekteerimisel
– arutleb demokraatia ja isikuvabaduste üle
– väitleb ja argumenteerib

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine väitluses.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Lühike ülevaade näitusest „Ebamugavad küsimused“  ja käsitletavate oluliste teemadega.
II osa:
Väitlus. Iseseisev töö oma rolliga. Argumentide ja ümberlükete koostamine.
III osa:
Väitlus rühmade vahel.

MUUSEUMITUNNI HIND:
1 € õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801