fbpx

Tartu Kunstimuuseumi kogude põhjal koostatud näitus „Jõgi voolab siit läbi… Peatükke Tartu kunstiloost“ annab lühikonspekti vormis ülevaate 19. ja 20. sajandil asetleidnud muutustest kujutavas kunstis – alates baltisakslastest kuni Tartu Ülikooli kunstikabineti tegevusteni 1980ndatel. Näituse teljeks on teisenemised kunstiõpetuses läbi selle alustalaks oleva joonistusstuudiumi.

Lasteaed:
Selles muuseumitunnis vaatame näitust, räägime mänguliselt kunstist, kunstnikest ja muuseumist. Mida tehakse muuseumis? Kuidas käiakse kunstinäitusel?
Samuti õpime seda, kuidas vaadata ühte kunstiteost. Ise esitame küsimusi ja ise otsime vastuseid. Mis torkab esimesena silma teost vaadates? Kuidas on teos tehtud? Mida või keda on teosel kujutatud? Mis toimub? Kas teos räägib mingit lugu? Millist lugu? Miks kunstnik selle teose tegi? Kas teos meeldib? Miks?
Lastel on ka võimalus kokku panna puslesid töödest, mis näha näitusesaalides.

Põhikooli I aste:
Muuseumitunnis keskendutakse näitusel ühe valitud kunstiteose vaatamisele ja lähemale uurimisele. Mänguliselt õpitakse märkama detaile, sõnastama tähelepanekuid ja tegema üldistusi. Saadud kogemus ja õpitud mõisted on taaskasutatavad järgmistel kohtumistel kunstiteostega näitusel või reprodega kunstiraamatus.

Põhikooli II ja III aste:
Muuseumitunnis keskendutakse näitusel ühe valitud kunstiteose vaatamisele ja uurimisele. Küsimustega töölehe abil analüüsitakse nii teose sisu ja vormi kui kompositsiooni, õpitakse märkama detaile, sõnastama tähelepanekuid ja tegema üldistusi. Saadud kogemus ja õpitud mõisted on taaskasutatavad järgmistel kohtumistel kunstiteostega näitusel või reprodega kunstiraamatus.

AEG:
5.03. – 30.10.2016

TUNNI PIKKUS:
Lasteaed ja põhikooli I aste: 60min
Põhikooli II ja III aste: 90 min

SIHTRÜHM:
Lasteaiad ja põhikool

EESMÄRGID:
Õpilase visuaalse kirjaoskuse parandamine ja oskus paremini väljendada oma suhet teosega.

ÕPITULEMUSED:
õpilane
oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle
teab, kes on kunstnik ja milline on tema roll
oskab leida infot kunstiteose juures leiduvalt sildilt
oskab vaadata kunstiteost ja sõnadega väljendada seda
teab mõisteid: kunstnik, teos, maal, joonistus, graafika, kompositsioon

KONTROLL JA HINDAMINE:
Osalemine arutelus. Grupitöö esitlus.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID:

Lasteaed ja põhikooli I aste:
I osa: Muuseumi ja näitusega tutvumine.
II osa: Vestlus ja arutelu ühest teosest.

Põhikooli II ja III aste:
I osa: Näitusega tutvumine.
II osa: Grupitöö ühe teose põhjal.
III osa: Grupitööde esitlus

MUUSEUMITUNNI HIND:
1 € õpilase kohta

LISAINFO:
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801