fbpx

Tartu Kunstimuuseumi kogude põhjal koostatud näitus „Jõgi voolab siit läbi… Peatükke Tartu kunstiloost“ annab lühikonspekti vormis ülevaate 19. ja 20. sajandil asetleidnud muutustest kujutavas kunstis – alates baltisakslastest kuni Tartu Ülikooli kunstikabineti tegevusteni 1980ndatel. Näituse teljeks on teisenemised kunstiõpetuses läbi selle alustalaks oleva joonistusstuudiumi.

Muuseumitunnis räägitakse nii kunstist, muuseumist kui näitusest. Osalejatel on võimalus täita tööleht, mille lahendamine eeldab eelkõige tähelepanelikkust näitusesaalis, aga kinnistab ka mõningaid eakohaseid teoreetilisi kunstiõpetuse tundidest saadud teadmisi.

AEG:
5.03. – 30.10.2016

TUNNI PIKKUS:
60 min

SIHTRÜHM:
Põhikooli I aste

EESMÄRGID:
Kunstinäituse külastamise kogemuse saamine ja kunstiõpetusega seotud mõistete kordamine.

ÕPITULEMUSED:
õpilane
teab, kuidas käituda muuseumis ja näitustel
oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle
teab mõisted: maalikunst, joonistus, foto, skulptuur, graafika

KONTROLL JA HINDAMINE:
Töölehe täitmine

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID:
I osa: tutvumine muuseumiga.
II osa: tutvumine näitusega.
III osa: töölehe täitmine.

MUUSEUMITUNNI HIND:
1 € õpilase kohta

LISAINFO:
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801