fbpx

Tartu Kunstimuuseumi kogude põhjal koostatud näitus „Jõgi voolab siit läbi… Peatükke Tartu kunstiloost“ annab lühikonspekti vormis ülevaate 19. ja 20. sajandil asetleidnud muutustest kujutavas kunstis – alates baltisakslastest kuni Tartu Ülikooli kunstikabineti tegevusteni 1980ndatel. Näituse teljeks on teisenemised kunstiõpetuses läbi selle alustalaks oleva joonistusstuudiumi.

Muuseumitunnis tutvutakse kahe eelneva sajandi jooksul toimunud ja kunsti mõjutanud ühiskondlike ja kultuuriliste arengutega. Viieks erinevaks peatükiks jaotatud kunstiloo läbimiseks kasutatakse töölehte, mis seletab lahti ja kirjeldab neid perioode iseloomustavaid olulisemad mõisteid ning esitab küsimused aruteluks.

AEG:
5.03. – 30.10.2016

TUNNI PIKKUS:
90 min

SIHTRÜHM:
Põhikooli III aste ja gümnaasium

EESMÄRGID:
Lühikursuse vormis ja Tartuga seotud kunstnike tööde näitel läbida kunstiajaloo peatükid alates 19. sajandi algusest kuni 1980ndateni. Muuseumitunnis lõimuvad kunstiõpetuse ja ajaloo õpiväljundid.

ÕPITULEMUSED:
õpilane
oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle
oskab välja tuua muutused joonistuses läbi kunstiajaloo
märkab ajastu ja ühiskonna mõjusid kunstile
osaleb arutelus
teab mõisted: akademism, modernism, avangardism, realism, abstraktsionism, ekspressionism, fovism, hüperrealism.

KONTROLL JA HINDAMINE:
Osalemine arutelus.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID:
I osa: tutvumine näitusega
II osa: arutelu

MUUSEUMITUNNI HIND:
1 € õpilase kohta

LISAINFO:
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801