fbpx

Kunstnik Laura Põld on äratanud kunstipubliku tähelepanu oma leid-esteetikast küllastunud maali- ja ruuminstallatsioonidega. Ka sel korral on ta loonud näitusesaali monumentaalse tervikliku keskkonna maalidest, videotest, loodusobjektidest ja helist. Nagu näituse pealkiri „Sada ulma keset merd“ kõlab kui rida luuletusest, nii on ka kunstnik sidunud poeetiliseks tervikuks erinevad muljed käidud kohtadest, ruumikogemused, värvid, materjalid ja valgused.

Muuseumitunnis sukeldume poeetilisse maailma ning räägime kirjandusest ja kunstist. Otsime nende ühisosa ja kokkupuutepunkte. Tunni sisu on kohandatud vastavalt vanuseastmetele:

Nooremate õpilastega keskendume lastekirjandusele, sest päris tihti juhtub, et kirjanik on ise on oma raamatute illustraator või on mõni kunstnik otsustanud lastele raamatuid kirjutama hakata. Räägime ka teistest seostest kirjanduse ja kunsti vahel. Praktiliselt on osalejatel võimalik ühe kirjandusliku teksti põhjal kokku kleepida, joonistada ja kirjutada üks poeetiline visuaalne kunstiteos.

Vanemate õpilastega räägime maailmakirjandusest ja tuntumatest autoritest nii Eestis kui ka maailmas. Nii kirjutavatest kunstnikest kui ka maalivatest kirjanikest. Nii poeetilisest kunstist kui ka maalilisest kirjandusest. Osalejatel on võimalus näitusesaalist leitud ruumikogemuse põhjal „sõnadega maalida“ luuletus, jutuke või visuaalne kunstiteos.

AEG
18.01.-20.03.2016

TUNNI PIKKUS
90 minutit

SIHTRÜHM
Põhikool

EESMÄRK
Tutvuda kaasaegse kunsti ja kunstiteostega muuseumis. Tutvuda kirjanduse ja kunsti seostega, kirjutavate kunstnike ja maalivate kirjanikega.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle.
– mõtleb ja arutleb kunsti ja kirjanduse seoste üle.
– oskab nimetada mõnda autorit, kes on nii kirjanik kui kunstnik.

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine arutelus. Praktiline töö näitusesaalis.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Kirjandus ja kunst. Kirjanikud ja kunstnikud.
II osa:
Laura Põllu näitus „Sada ulma keset merd“
III osa:
Praktiline töö. Jutu või näitusemuljete põhjal „sõnadega maalimine“.

MUUSEUMITUNNI HIND
2€ õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801