fbpx

Vaatamata digitaalse meedia võidukäigule on plakat suutnud säilitada olulise koha meediumina, mille abil edastada sõnumit nii toimuva sündmuse kui pakutava kauba või soodustuse kohta. Samuti kasutatakse plakatit oluliste sotsiaalsete sõnumite edastamiseks. Hea plakat tõmbab endale tähelepanu ja kõnetab koheselt.

Töötoas tutvustatakse hea plakati kujundamise retsepti, mis koosneb 7 komponendist. Nende põhjal valmivad omaloomingulised plakatid.

TUNNI PIKKUS
90 minutit

SIHTRÜHM
Põhikooli nooremad astmed

EESMÄRK
Tutvuda näituse ja kunstiteostega muuseumis. Plakati kujundamise ABC. Erinevate töövõtete ja loomingulisuse rakendamine loovtöös.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle
– teab erinevaid plakati liike
– oskab rakendada põhilisi plakati kujundamise võtteid loomingulises töös
– märksõnad: plakat, disain, reklaam, sotsiaalne sõnum

KONTROLL JA HINDAMINE
Praktilise töö teostamine töötoas.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Sissejuhatus ja arutelu Eve Kase näitusel.
II osa:
Plakati kujundamise ABC. Praktiline töötuba haridusklassis.

MUUSEUMITUNNI HIND
2 € õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801