fbpx

Külastame näitust „Kehakeeles. Töid Tartu Kunstimuuseumi kogudest“, mis tegeleb kehade väljendustega eri ajastute kunstis. Kuigi keha võib tunduda millenagi, mis kuulub vaid inimesele endale ja ta on vaba ise kujundama seda vastavalt oma soovile, siis tegelikult mõjutavad seda kuidas keha muutub, väga mitmesugused tegurid. Olgu selleks siis aeg, ühiskond, keskkond, sõbrad või lihtsalt juhused. Kunstiteosed näitusel räägivad neist muutustest lugusid.

Kehadega toimuvad muutumised ja muundumised saavad olla nii vormilised kui sisulised. Praktilises töötoas tegeleme põnevate vormiliste otsingutega ja valmivad kollaaži tehnikas inimese dekonstruktsioonid.

AEG
27.03.–29.10.2017

TUNNI PIKKUS
90 minutit

SIHTRÜHM
Põhikool

EESMÄRK
Tutvuda näituse ja kunstiteostega muuseumis. Õpilase visuaalse kirjaoskuse parandamine. Õppida kollaaži tehnikaid.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle
– tunneb kollaaži tehnikaid
– teab mõisteid: abstraktne, sürrealistlik, kubism, dekonstruktsioon, metamorfoos, kollaž

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine praktilises töötoas.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Jalutuskäigul näitusel „Kehakeeles“  räägime erinevatest inimese kehaga seotud muutustest ja muundumistest, mida kunstnikud on teostel kujutanud.
II osa:
Tutvumine kollaaži tehnikatega ja omandatud teadmiste kasutamine oma loomingulise töö teostamisel.

MUUSEUMITUNNI HIND
2 € õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801