fbpx

Näitusesaalis toimuvad väitlus- ja rollimängud, mis lähtuvad näituse „Lugusid kuulumisest. Kaasaegne kunst Rootsist“ teemadest.
Vaatamata sellele, et Rootsi panustab inimeste sotsiaalsesse heaollu ja võrdsusse ning on olnud äärmiselt avatud immigratsioonipoliitikaga, tuleb seal võõra tausta või teistmoodi eluviisidega inimestel igapäevaselt silmitsi seista selliste probleemidega nagu kohanemisraskused, kõrvalejäetus ja diskrimineerimine. Rootsi kunstnikud väljendavad läbi teoste oma emotsioone ja isiklikke kogemusi, räägivad lugusid kuulumisest ja kõrvalejäetusest. Kuid need teemad universaalselt tähenduslikud, võimaldades tõlgendamisruumi, paralleelide tõmbamist nii Eesti kui maailmaga.

TUNNI PIKKUS
80 minutit

SIHTRÜHM
Gümnaasium ja põhikooli III aste

EESMÄRK
Tutvuda kaasaegse kunstiga muuseumis. Praktiseerida argumenteerimis- ja esinemisoskusi. Teadvustada ja mõtestada ühiskonnas aktuaalseid teemasid ja probleeme.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab märgata kunsti ja selle rolli ühiskonna reflekteerimisel
– arutleb poliitika, demokraatia, isikuvabaduste ja meedia rolli üle ühiskonnas
– väitleb ja argumenteerib

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine väitlusmängus.

MUUSEUMITUNNI HIND
1 € õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801