fbpx

Külastame muuseumis avatud näitust „Noorus kui elustiil“, mis toob vaataja ette erinevate kunstnike tõlgendusi kaasaegsest noorusest ja räägib võimalusest, et noorus võib olla ka hoopis valitud elustiil, mitte pelgalt üks eluetapp. Omavahelises vestluses püüame selgusele jõuda, kuidas paistab see kõik neile, kes on hetkel ise vanuse poolest noored.
Praktilises töötoas saab proovida kätt nooruseteemalise koomiksi tegemisel. Koomiks on väga tänapäevane kunstivorm, mis ei ela ainult ajalehtede ja ajakirjade lehekülgedel, vaid on leidnud otseselt või kaudsemalt tee kujutavasse kunsti, sest tema abil on võimalik lühidalt ja puändikalt edasi anda olulisi teemasid. Samuti ühendab koomiks endas tavalise tasapinnalise pildi ja liikuva pildi omadusi.

TUNNI PIKKUS
90 minutit

SIHTRÜHM
Põhikooli I ja II aste

EESMÄRK
Tutvuda kaasaegse kunsti ja kunstiteostega muuseumis. Tutvuda praktiliselt koomiksi väljendusvahenditega.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle.
– teab koomiksi loomise põhimõtteid.

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine arutelus. Praktiline töö.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Tutvumine näitusega „Noorus kui elustiil“ ja vestlus.
II osa:
Koomiksi ülesehituse põhimõtted. Kuidas luua tegelasi? Kuidas luua dialoogi? Milliseid tehnikaid kasutada? Kuidas kõik kokku panna koomiksireaks?
III osa:
Praktiline töö.

 

Koomiksi töötuba “Mina ja sõbrad” 07.05.2015