fbpx

Tartu Kunstimuuseumi kogude põhjal koostatud näitus „Jõgi voolab siit läbi… Peatükke Tartu kunstiloost“ annab lühikonspekti vormis ülevaate 19. ja 20. sajandil asetleidnud muutustest kujutavas kunstis – alates baltisakslastest kuni Tartu Ülikooli kunstikabineti tegevusteni 1980ndatel. Näituse teljeks on teisenemised kunstiõpetuses läbi selle alustalaks oleva joonistusstuudiumi. Need muutused on olnud tingitud nii tehnoloogilistest, ühiskondlikest kui kultuurilistest arengutest. Teosed näitusesaalis illustreerivad ilmekalt neid arenguid pakkudes ühtlasi võimalust aruteludeks nende üle. Muuseumitunnis täidetakse temaatiline tööleht.

AEG:
5.03. – 30.10.2016

TUNNI PIKKUS:
90 min

SIHTRÜHM:
Põhikooli II ja III aste

EESMÄRGID:
Tutvuda erinevate perioodide kunsti eripärade ja žanritega ning arutleda joonistusoskuse rolli üle kunstihariduses.

ÕPITULEMUSED:
õpilane
oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle
oskab arutleda erinevate kunstinähtuste üle enda ümber
oskab kirjeldada muutused joonistuses läbi kunstiajaloo
teab mõisteid: akadeemiline, realistlik, natuuritruu, avangardistlik, abstraktne, krokii

KONTROLL JA HINDAMINE:
Töölehe täitmine ja osalemine arutelus.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID:
I osa: näitusega tutvumine
II osa: töölehe täitmine ja krokii visandamine
III osa: arutelu

MUUSEUMITUNNI HIND:
1 € õpilase kohta

LISAINFO:
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801