fbpx

Külastame muuseumis avatud kunstnik Kiwa isiknäitust „Autoportree tundmatuna“ . Kiwa tõusis kunstnikuna esile 1990ndate teise poole suuri muudatusi läbi teinud Eesti kunstimaastikul. Oma loomingus seostab ta anarhia ja popi printsiipe ehk dada ja massikultuuri. Näitus keskendub just nende omavahelise suhte väljatoomisele tema loomingus. Kiwa toodab seoseid juba olemasoleva vahel, tegeleb materjali ikooniliste omaduste ümberasetamise ja taasesitlusega. Oma kunstnikutee jooksul on ta võtnud endale erinevaid rolle ja esinenud punkari, androgüüni, Andy Warholi, laboratooriumi juhatajana jne. Kõrvaltvaatajal on ilmselt olnud raske aru saada, milline neist on Kiwa ise. Kuid alates 2000ndate teisest poolest üritab ta taandada autoripositsiooni oma töödes miinimumini kasutades selleks erinevaid koode.
Praktilises töötoas on osalejatel võimalik eksperimentaalseid vahendeid ja võtteid kasutades luua oma autoportree.

TUNNI PIKKUS
90 minutit

SIHTRÜHM
Põhikooli I ja II aste

EESMÄRK
Tutvuda kaasaegse kunsti ja kunstiteostega muuseumis.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle.
– teab mis on autoportree.
– arutleb autoportree rolli üle tänapäevases digikultuuris.

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine arutelus. Praktiline töö.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Tutvumine näitusega „Autoportree tundmatuna“.
II osa:
Arutelu. Milliseid erinevaid portree liike on olemas? Miks kunstnikud on loonud palju just autoportreesid? Millise tähenduse ja tähtsuse on omandanud autoportree tänapäevases digitaalses kultuuris?
III osa:
Praktiline töö.