Sõltumatu Tantsu Lava interdistsiplinaarne uurimuspraktikum

Sõltumatu Tantsu Lava ja Tartmus kutsuvad (tantsu)kunstnikke interdistsiplinaarsesse uurimuspraktikumi Whitefield

ehk küsimusi liikuvast kehast valges kuubis

Viimastel aastatel on näidatud üles eriti elavdunud kahepoolset huvi: kunstiinstitutsioonid elava keha vastu ning etendajad ja tantsukunstnikud valgete kuupide vastu. Kohati on see kohtumine väga värskendav, teisalt tuleb esmase õhina järel esitada ka kriitilisi küsimusi selle kohta, mida kohtumine loob ning mida lõhub.

Tartu Kunstimuuseumi sügisene näitus „Muuseumi koreograafia” avab, kuidas koreograafia vahenditega saab kunstimuuseumi konteksti uurida. Selle teema jätkamiseks kutsuvad Sõltumatu Tantsu Lava ja Tartmus (tantsu)kunstnikke juba olemasolevate kunstinäitustega suhestuma.

Mitmeosaline uurimuspraktikum ootab kunstnikke, koreograafe ja lavastajaid Sõltumatu Tantsu Lava ja Tartmusi koostööprojekti, et uurida, kuidas toimib elav, liikuv keha elutute objektide kõrval visuaalkunsti ruumis.

Ootame etendus- ja visuaalkunsti kokkupuutest huvitatud loovisikuid, kes on valmis mõtlema kaasa nii teoreetilise uurimistöö põhjal kui ka astuma üles loomingulise lühi-showinguga ühel Tallinna galerii näitusel. Interdistsiplinaarne praktikum annab sissevaate nii probleemküsimustele kui ka inspiratsiooniallikaid edasiseks tööks sel alal ning võimaluse töötada koos kunstiinstitutsioonide, kunstnike ja kuraatoritega.

Palun anna huvist osaleda teada 28. septembrist 16. oktoobrini aadressil evelyn@stl.ee, kohad on piiratud.

Novembris külastavad osalised Tartu Kunstimuuseumi näitust „Muuseumi koreograafia“.

Whitefield toimub 14. detsembril Tallinnas, osalevad Eesti Kunstnike Liidu ja Tallinna Kunstihoone galeriid.